ENGLISH
Eşleştirme Nedir

Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde olan ülkelerde, katılım öncesi uyum çalışmaları kapsamında AB'ye yakın bir kurumsal yapılanmanın tesis edilmesi üzerinde çalışılması gereken önemli konulardan biridir.
  
Eşleştirme sistemi projelerinin amaçları şunlardır:

- AB mevzuatına uyum sağlanması için gerekli kurumsal yapının tesis edilmesi.    
- Üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanların bizzat aday ülkeye gelerek ilgili kurumda müktesebatın uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmaya ilişkin çalışması.
Eşleştirme projeleri AB mali yardımları yoluyla finanse edilirken, aday ülkeler, ülke içindeki cari masrafları karşılamakla yükümlüdür. Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir.
The Project is co-financed by The European Union and the Republic of Turkey.