ENGLISH
Duyurlar ve Haberler

 

Açılış Toplantımız 20.02.2012’de gerçekleştirildi

Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi’nin açılış toplantısı 20.02.12 tarihinde gerçekleştirildi. Açılış toplantısında, Adalet Bakanı yardımcısı Sayın Veysi Kaynak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Jean-Maurice Ripert, Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Ayhan Tosun, Almanya Proje Lideri Sayın RainerDopp  Danıştay Başkanı Sayın Hüseyin H. Karakullukcu ve Yargıtay Başkanı Sayın Ali Alkan konuşmalarını yaptı. Fotoğraflar için tıklayınız.

Ceza Yargılaması, Hukuk Yargılaması ve İdari Yargılama çalışma gruplarımız başarılı bir şekilde düzenlendi

19.02.12 ve 20.02.12 tarihlerinde Ceza, Hukuk ve İdari Yargılama konularında Türkiye ve Almanya’daki bilirkişilik uygulamalarının tartışıldığı çalışma grupları Almanya’dan gelen 5 kişilik uzman heyetin katılımıyla düzenlendi.   

 Uzman heyetimiz Polis Kriminal Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti

18.02.12 tarihinde uzman heyetimiz resmi bilirkişi kurumu olan ve Ankara’da bulunan Polis Kriminal Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti ve Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili bilgi topladı. Fotoğraflar için tıklayınız.

 



Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir.
The Project is co-financed by The European Union and the Republic of Turkey.